Behandling af persondata / GDPR

 
 
 

Denne hjemmeside ejes af:

Helle Wengel
Alsvej 22
4600 Køge,
helle@hw-akupunktur.dk
CVR.: 33 93 06 74.

For at kunne opbevare dine persondata på forsvarlig vis, ønsker jeg ikke at modtage personfølsomme oplysninger på mail. 

Ved første konsultation i klinikken bedes du udfylde en samtykkeerklæring, som vedlægges din journal.

Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Hent ‘Behandling af personoplysninger’ her